Professionella avlastande innersulor PWO15

PWO (professionella avlastande innerssulor) är det första systemet på marknaden för professionell fotavlastning. PWO-systemet används både i förebyggande och terapeutiskt syfte vid överbelastningsförändringar i fötter, mobilisering och stimulering av fotens strukturer m.m.

PWO15 är en medicinsk produkt tillverkad med användning av specialistiska avlastande material (d.v.s. utan formminne) som rekommenderas vid förebyggande av överbelastningsskador (bl.a. sår, utmattningssår, stressfrakturer, hyperkeratos (förhårdnader), hudsprickor, vårtor, liktornar, vävnadsförträngningar, neuralgier, idrottsorsakade överbelastningar, efter elektrokoagulation behandling m.m.). Inäggssulorna förses med olika sorters beklädnader som specialister kan välja utifrån specifika terapeutiska behov.

PWO15 uppfyller 3 kriterier:

- Individuell anpassning

- Snabb och enkel tillverkning

- Medicinsk kvalitet

Fotvårdsbehandling hos medicinsk fotterapeut ansluten till Sveriges Fotterapeuter